TARIEVEN

Healing

Duur: 45 minuten

Vergoeding: 40 euro

De betaling dient direct aan het eind van het consult te worden voldaan. (Let op: u kunt niet met PIN betalen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden van Praktijk Iris Gerritsen 

 

  •  Praktijk Iris Gerritsen voert geen medische behandelingen uit, maar de behandelingen kunnen wel ondersteuning bieden bij medische klachten. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een van de behandelingen te ondergaan. 
  • Ik behandel niet bij koorts, algemeen onwel zijn, te veel pijn en hartafwijkingen. 
  • Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, zal vooraf een kort intakegesprek plaats vinden. Het is belangrijk mij in te lichten als u onder behandeling bent bij een specialist, een ziekte of lichamelijke afwijking heeft of zwanger bent. 
  • Indien vanuit Praktijk Iris Gerritsen, door onvoorziene omstandigheden, uw behandeling geen doorgang kan vinden, zorg ik ervoor dat u zo snel mogelijk een nieuwe afspraak krijgt. 
  • U kunt uw afspraak tot 24 uur voor uw consult kosteloos annuleren of verplaatsen. U wordt verzocht dit telefonisch of per e-mail te doen. Omdat ik tijdens de behandeling de telefoon niet kan opnemen, verzoek ik u om de voicemail in te spreken. Ik stel het uiteraard op prijs als u dit zo tijdig mogelijk doet.  
  • Als u uw afspraak korter dan 24 uur voor het consult annuleert of verzet, of u komt niet op de afspraak, dan zal het bedrag van de afgesproken behandeling in rekening worden gebracht.